BÖLÜMLER

PROGRAM GELİŞTİRME

 •  Eğitim-öğretim hizmetinin kalitesini artırmak ve standartı sağlamak amacıyla öğretim programları geliştirilir. Çeşitli öğrenme ürünleri tasarlanır.
 • Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkartılarak öğretim programlarının yeterliliği belirlenir.
 • Merkezî sınav sistemindeki gelişmeler konusunda öğretmenler hizmet içi eğitimler ile bilgilendirilir.
 • Akademik zümreler ile iş birliği yapılır, çağdaş yöntemler ile ders işleme sistemleri geliştirilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • Her öğrenciye özel performans takip sistemi oluşturulur.
 • Kurum içi ve kurum dışı sınavlarla okul ve öğrencinin performansı değerlendirilir.
 • Ortak yazılı uygulamalarında sınav sonuçlarıyla ilgili raporlar hazırlanır.
 • Sınav sonuçlarıyla ilgili sınıf, şube, konu kazanım ve madde analizleri yapılır. Gerekli durumlarda iyileştirme çalışmaları planlanır.
 • Öğrencilerimizle ilgili Özel Rapor Dosyaları velilerimizle paylaşılır.

REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 • Öğrencilerin okula ve sosyal çevreye uyumu sağlanır.
 • Öğrenciyi bire bir tanıma çalışmaları yapılır; sınıf içi ve sınıf dışı gözlem ile öğrencinin eğitim süreci değerlendirilir.
 • Yıl içinde uygulanan anketlerle öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları ortaya çıkarılır.
 • Öğrencilerin ders çalışma alışkanlığı kazanması, eksiklerinin giderilmesi amacıyla bire bir ders takviyesi alması yönünde öğrenciyle görüşmeler yapılır.

OKUL-VELİ İLİŞKİLERİ

 • Seviye Batıkent Kolejinde öğretim programları ve temel hizmetler Okul-Aile Birliği ile beraber değerlendirilir.
 • Akademik birimlerin yıl içinde düzenlediği seminer programları ile velilerimiz bilgilendirilir.
 • Öğrencilerimizin okul hayatına ilişkin tüm bilgiler (akademik ve sosyal gelişim, devamsızlık, ödev kontrolleri, sınav sonuçları vb.) velilerimize günlük olarak iletilir.
 • Velilerimiz okulun sosyal, sanat ve spor etkinliklerine katılarak; okul kültürünün oluşmasına yardımcı olurlar.