Yabancı Dil Eğitimi

Özel Seviye Okulları; Atatürk İlke ve İnkılâpları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Milli Eğitim Bakanlığı kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde eğitim ve öğretim vermektedir. Eğitim ve öğretimin temel hedefi insanların küçük yaşlardan başlayarak dünyayı ve hayatı daha iyi kavramalarını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda, Seviye Okulları, her öğrencisini en az iki yabancı dili, kültürleri ile birlikte, etkin biçimde kullanabilen donanıma ve vizyona sahip bireyler haline getirmeyi amaçlamaktadır. Yabancı bir dil öğrenirken öğrenciler 21.yy. becerilerinin başlıcaları olan, problem çözme ve konulara düşünsel ve eleştirel yaklaşım becerilerini de geliştirirler.

Özel Seviye Okulları’nda ana sınıfında başlayan yabancı dil eğitim-öğretimine, küreselleşen dünya ile bütünleşmenin önem kazandığı, Avrupa Birliği standartları ve kriterlerine uyum sürecinde büyük önem verilmektedir. Okulumuzda, yabancı dil öğretiminde referans olarak “Avrupa Konseyi Diller İçin Ortak Ölçütleri” (Common European Framework – CEF) ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası kullanılmaktadır.

Yabancı dil öğrenimine küçük yaşta başlayan öğrencilerimiz, çok geçmeden, bilgili, düşünen, sorgulayan, yorum yapan ve risk alan bireyler haline gelecekler ve kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştireceklerdir.

Kur sistemimiz içinde düzenli olarak uygulanan süreç ve sonuç değerlendirmeleri baz alınarak öğrencilerimiz kurlar arasında geçiş yapmaktadır. Proje ve performans görevleri öğrencilerimizin dört beceriyi kullanmalarını sağlayacakları şekilde, öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre belirlenecek ve 21.yy.’ın vazgeçilmez parçası olan teknoloji ile entegre edilecektir.

Ayrıca, her eğitim yılı sonunda öğrencilerimiz uluslar arası geçerliliği olan bir sınava girip, yabancı dil seviyelerini belgelendireceklerdir.