Rehberlik Kordinatörlüğü

  • Öğrencilerin okula ve sosyal çevreye uyumu sağlanır.
  • Öğrenciyi bire bir tanıma çalışmaları yapılır; sınıf içi ve sınıf dışı gözlem ile öğrencinin eğitim süreci değerlendirilir.
  • Yıl içinde uygulanan anketlerle öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları ortaya çıkarılır.
  • Öğrencilerin ders çalışma alışkanlığı kazanması, eksiklerinin giderilmesi amacıyla bire bir ders takviyesi alması yönünde öğrenciyle görüşmeler yapılır.