Ölçme ve Değerlendirme

  • Her öğrenciye özel performans takip sistemi oluş turulur.
  • Kurum içi ve kurum dışı sınavlarla okul ve öğrencinin performansı değerlendirilir.
  • Ortak yazılı uygulamalarında sınav sonuçlarıyla ilgili raporlar hazırlanır.
  • Sınav sonuçlarıyla ilgili sınıf, şube, konu kazanım ve madde analizleri yapılır. Gerekli durumlarda iyileştirme çalışmaları planlanır.
  • Öğrencilerimizle ilgili Özel Rapor Dosyaları velilerimizle paylaşılır.