Program Geliştirme

  • Eğitim-öğretim hizmetinin kalitesini artırmak ve standartı sağlamak amacıyla öğretim programları geliştirilir. Çeşitli öğrenme ürünleri tasarlanır.
  • Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkartılarak öğretim programlarının yeterliliği belirlenir.
  • Merkezî sınav sistemindeki gelişmeler konusunda öğretmenler hizmet içi eğitimler ile bilgilendirilir.
  • Akademik zümreler ile iş birliği yapılır, çağdaş yöntemler ile ders işleme sistemleri geliştirilir.