Laboratuvar

Laboratuvar tanıtım metni

  • Öğrencilerimizin yaratıcı yönlerinin geliştirilmesi, analitik düşünce yapısının oluşması, yaptıkları araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik hazırlanan fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri laboratuvarlarımız, üst teknoloji ile donatılmıştır.
  • Laboratuvarlarımız, derslerin uygulamalı olarak işlenmesi için ileri teknolojiye uygun, ihtiyaç duyulan tüm malzemeler ve cihazlar ile donatılmıştır.
  • Fizik, kimya, biyoloji dersleri başta olmak üzere tüm derslerin uygulama gerektiren konuları laboratuvar ortamında işlenmektedir.
  • Laboratuvarlarımızda teknolojik özelliklerin yanı sıra güvenlik ve sağlık önlemlerine de hassasiyet gösterilmiş olup bu laboratuvarlar her öğrenciye yetecek kadar araç, gereç ve teçhizat ile donatılmıştır.